Hundmöteskurs på SBKs Stockholmsavdelning

Länk till Stockholmsavdelningens officiella inbjudan

Introduktion (teori utan hund): Onsdag 3 november kl. 18:30-19:30
Tid och Datum: lördagar 6:e, 13:e och 20:e november kl. 10:00-11:30
Pris: 1550 kr
Pris för medlem i SBKs Stockholmsavdelning eller Stockholms Hundungdom: 1350 kr

Klicka här för att komma till Anmälan (kontakta kurser@sthlmsavd.se för frågor)
Plats: Vägbeskrivning till SBKs Stockholmsavdelning. Introduktionen är inne på Kursgården, praktiska kurstillfällen på nedre appellplan.

Onsdagen 6:e Oktober startade jag en Hundmöteskurs på SBKs Stockholmsavdelning i Kista! Den kursen är fullsatt, men en extra kurs har satts in med start i november! Varmt välkomna!

Hundmöteskurs är för dig med en hund som av en eller annan anledning har svårt för att möta andra hundar när ni är på promenad. Din hund kanske stänger av sig och blir spänd och orolig, eller är reaktiv och utåtagerande, drar i kopplet och skäller.
Målet är att förändra hundens association till andra hundar. Både hund och ägare ska lära sig nya strategier för att hantera situationer som tidigare har varit jobbiga, för att bygga positiva upplevelser och öka tilliten mellan er. Att gå hundmöteskurs är ett steg på vägen till harmoniska promenader tillsammans.
Vi kommer bland annat att gå igenom hundens kommunikation, kontakt, motbetingning, krishantering och impulskontroll, samt många praktiska övningar där hundarna i lugn och ro får uppleva varandra och tillfälle att öva på strategierna.
På introduktionstillfället så kommer vi att gå igenom en del av de övningar som kan vara bra om hundarna har fått prova på hemma i lugn och ro innan kursstart och de regler som gäller för hundar och människor på kurstillfällena för att alla deltagare ska få ut så mycket som möjligt från kursen. Vi kommer även att prata en del teori kring hundmöten, hundars kommunikation och beteende.

Varmt välkomna!